header_text

IAA motors 2

Офіційний представник авто аукціону IAA в Україні

IAA motors

IAA Insurance Auto Auction broker in Ukraine

GET ALL THE SERVICES IN ONE PACKAGE

IAA MOTORS offers excellent conditions for purchasing cars from the American Insurance Auto Auction leading company, providing complete services in 1 package at competitive prices:

car

Ավտոﬔքենայի ընտրություն

Անհատական մոտեցում ﬔր փորձառու մասնագետների կողﬕց ﬔքենաների ընտրության , գնագոյացման հաշվարկի և այլ ծախսերի վերաբերյալ

car

Դեպոզիտի վճարում

Նախատեսված աճուրդի գնի 15%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 500000 դրամ։ Դեպոզիտը ենթակա է վերադաձի ﬕնչև ﬔքենայի գնելը։

car

Մեքենայի պատմություն

Նախքան աճուրդի մասնակցելը Ձեր ﬔնեջերը կստուգի նախընտրած ﬔքենայի պատմությունը (autocheck , carfax)

car

Աճուրդի մասնակցություն

Ձեր ներկայությամբ կամ օնլայն տարբերակով մասնակցում ենք աճուրդին և գնում ﬔքենան պլանավորված գնով

car

Պայմանագրի կնքում

Որտեղ ամրագրվում է ﬔքենայի վերջնական արժեքը ՀՀում, վճարման 3 փուլերը, կողﬔրի իրավունքներն ու պարտականությունները

car

Inland transportation

Մեքենան աճուրդից տեղափոխվում է համապատասխան նավահանգիստ, հասնելուն պես տրամադրվում են ավտոﬔքենայի հավելյալ լուսանկարներ

car

Insurance

Նավահանգստի նկարների հիման վրա կատարվում է տեղափոխման ապահովագրություն տեղական առաջատար ապահովագրական ընկերությունների ﬕջոցով

car

Sea freight

Ավտոﬔքենան բեռնվում է կոնտեյների ﬔջ, որի հատուկ համարի օգնությամբ կարող եք հետևել Ձեր գույքի տեղաշարժին

car

Customs clearance

Մեր մասնագետների ներկայությամբ ﬔքենան բեռնաթափվում է կոնտեյներից և մաքսազերծվում է ﬔր բրոքերական կազմակերպության ﬕջոցով

car

Հանձնում

Արդեն մաքսազերծված ﬔքենան հանձնվում է Ձեզ առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա

Join our social channels

Be the first to know about the upcoming auctions and hot auction offers by subscribing to our Telegram and Viber.

car

iaaimotors

 Join our Telegram channel

car

iaaimotors

Join our Viber channel

ORDER A CALL

subText3